ارز موجودی قیمت خرید (تتر) قیمت خرید (تومان) خرید قیمت فروش (تتر) قیمت فروش (تومان) فروش
BTC/IRT بیتکوین ۰.۰۰۰۰۰۰ ۲۳,۹۸۲.۹۶ ۷۹۳,۸۳۵,۹۷۶ ۲۳,۹۸۲.۹۶ ۷۹۳,۸۳۵,۹۷۶
ETH/IRT اتریوم ۰.۰۰۰۰۰ ۱,۸۹۴.۱۵ ۶۲,۶۹۶,۳۶۵ ۱,۸۹۴.۱۵ ۶۲,۶۹۶,۳۶۵
LTC/IRT لایت کوین ۰.۰۰۰ ۶۲.۱۷ ۲,۰۵۷,۸۲۷ ۶۲.۱۷ ۲,۰۵۷,۸۲۷
TRX/IRT ترون ۰.۰ ۰.۰۷ ۲,۳۲۲ ۰.۰۷ ۲,۳۲۲
BCH/IRT بیت کوین کش ۰.۰۰۰ ۱۴۲.۷۰ ۴,۷۲۳,۳۷۰ ۱۴۲.۷۰ ۴,۷۲۳,۳۷۰
XRP/IRT ریپل ۰.۰۰۰۰ ۰.۳۸ ۱۲,۵۰۵ ۰.۳۸ ۱۲,۵۰۵
BNB/IRT بایننس کوین ۰.۰۰۰ ۳۲۶.۲۰ ۱۰,۷۹۷,۲۲۰ ۳۲۶.۲۰ ۱۰,۷۹۷,۲۲۰
XLM/IRT استلار ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۴,۱۶۴ ۰.۱۳ ۴,۱۶۴
DOGE/IRT دوج کوین ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۲,۳۶۷ ۰.۰۷ ۲,۳۶۷
USDT/IRT تتر (TRC-20) ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳۳,۱۰۰ ۱.۰۰ ۳۳,۱۰۰
MATIC/IRT پالیگان ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۳۰,۷۸۳ ۰.۹۳ ۳۰,۷۸۳